Počítačové videnie

Počítačové videnie - kniha

Počítačové videnie – kniha

Detekcia a rozpoznávanie objektov

Vizuální detekce a rozpoznávání objektů patří v posledním desetiletí mezi největší výzvy počítačového vidění. Potenciální uplatnění systémů detekce a rozpoznávání objektů je velmi široké od bezpečnostních systémů, medicínské techniky, průmyslových aplikací přes robotiku až po rozšířenou realitu a mnohé další.

Cílem této knihy je přinést čtenáři přehled základní teorie vizuální detekce a rozpoznávání objektů spolu s příklady nových aplikací.

Úkolem předzpracování obrazu je odstranění nežádoucích a pro další zpracování rušivých jevů jako jsou např. šum v signálu, zvýraznění j informace (např. kontur objektů), která je relevantní a naopak potlačení informace, která není relevantní z pohledu dané úlohy.

Počítačové videnie - CD

Počítačové videnie – CD


Cílem dalšího stupně zpracování je výpočet příznaků, které budou dobře reprezentovat obrazovou informaci dostatečně reprezentativním a diskriminativním způsobem tak, aby v dalším rozhodovacím stupni mohl klasifikátor na základě vektoru příznaků správně rozhodnout o příslušnosti ke třídě.

Poslední část monografie je věnována teorii barvy a lidského vizuálního vnímání. Samostatnou kapitolou je vizuální „výraznost“ (saliency) v obraze a sledování pozornosti pozorovatele. Kolorimetrie a modely různých barevných prostorů uzavírají tuto část.

Obsah knihy:

  I Předzpracování obrazu

 1. Zpracování obrazu ve frekvenční oblasti
 2. Zpracování obrazu v prostorové oblasti
 3. Konvoluční teorém
 4. Morfologické operace
  II Příznaky

 1. Příznaky v oblasti počítačového vidění
 2. Příznaky tvaru
 3. Příznaky barvy
 4. Příznaky textury
 5. Lokální příznaky
 6. Předzpracování příznaků
 7. Výběr příznaků
 8. Redukce příznaků
  III Klasifikace

 1. Klasifikace příznaků
 2. Řízené klasifikátory
 3. Neřízené klasifikátory
 4. Hodnocení kvality klasifikace
  IV Barva a vizuální vnímání

 1. Světlo a barva
 2. Lidský vizuální systém
 3. Kolorimetrie
 4. Modely a prostory barev
 5. Vizuální vnímání a pozornost
  V Dodatky

 • Vybraná témata z pravděpodobnosti
 • Vybraná témata z maticového počtu
 • Vybrané kapitoly z lineární algebry

Data o knize:

 • Autoři: Elena Šikudová, Zuzana Černeková, Wanda Benešová, Zuzana Haladová, Júlia Kučerová
 • Počet stran: 400 barevných stran B5, vázané (V8)

Historie vydání:

 • 1. slovenské, ISBN 978-80-87925-06-5, kniha, Detekcia a rozpoznávanie objektov
 • 1. slovenské, ISBN 978-80-87925-07-2, PDF, Detekcia a rozpoznávanie objektov
 • 1. slovenské, ISBN 978-80-87925-08-9, PDF, Detekcia a klasifikácia objektov v príkladoch
  Obě PDF jsou na shodném nosiči CD ROM, navíc jsou na něm umístěny příklady ke knize

Copyright © 2022 Nakladatelství WIKINA Praha.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.