Detekcia a klasifikácia objektov v príkladoch

Tato cvičebnice vznikla v rámci projektu KEGA 068UK-4/2011 jako součást monografie Počítačové vidění – detekce a rozpoznávání objektů. Cvičebnice sleduje jednotlivé kapitoly monografie a slouží jako podklad pro cvičení k přednáškám a k samostatnému procvičování učiva.

Obsah knihy

 1. Snímání obrazu
 2. Lineární a nelineární filtrace
 3. Matematická morfologie
 4. Fourierova transformace a diskrétní kosinová transformace
 5. Příznaky
 6. Předzpracování příznaků
 7. Výběr příznaků
 8. Klasifikace
 9. Hodnocení kvality klasifikace
 10. Světlo
 11. Lidský vizuální systém
 12. Kolorimetrie
 13. Barevné modely
 14. Vizuální vnímání a pozornost

Každá kapitola obsahuje

 1. vypracované příklady pro ilustraci probírané problematiky,
 2. Jednostranné otázky k zamyšlení k textu,
 3. nevypracované úlohyna procvičení látky.

Vizuální detekce a rozpoznávání objektů patří v posledním desetiletí mezi největší výzvy počítačového vidění. Proto předkládaná cvičebnice pokrývající moderní trendy v dané oblasti posílí při teoretické i praktickou složku vysokoškolského vzdělávání, a přispěje tak širšímu uplatnění studentů v průmyslové praxi.

 • Autoři: Zuzana Haladová, Júlia Kučerová, Zuzana Černeková, Elena Šikudová
 • Počet stran: 80 barevných stran B5
 • Cena: samostatně neprodejné
 • Vydání: jen v elektronické podobě na společném nosiči s knihou Počítačové videnie
  (na CD jsou také umístěny příklady ke knize)

Historie vydání:

 • 1. slovenské, ISBN 978-80-87925-08-9, PDF/CD

Copyright © 2019 Nakladatelství WIKINA Praha.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.