Vědecká redakční rada

Vědecká redakční rada nakladatelství je hodnotící komisí, která doporučuje knihy k vydání. Jednotliví členové pak posuzují díla autorů prostřednictvím lektorských posudků i rozsáhlejších korektur. Posudky jsou vypracovávány v písemné podobě a jsou u každé knihy k dispozici.

Členové vědecké redakční rady

Seznam aktualizován k 1. 10. 2013.

Ing. David Matoušek

Je autorem více než dvaceti odborných knih z oboru slaboproudé elektroniky, mikrokontrolérů a programování. V současné době působí v Univerzitě Pardubice.

Dr. Ing. Bohumil Brtník

Vystudoval VUT v Brně obor Telekomunikační technika v roce 1983, v roce 1998 zde získal doktorát v oboru Elektronika, měřicí a sdělovací technika. Je autorem patentu a několika odborných knih. Oblastí jeho zájmu je teoretická elektronika, zejména pak grafové metody řešení elektronických obvodů. V této oblasti publikoval mnoho článků na různých zahraničních konferencích a v zahraničních časopisech, několik jich bylo vyžádaných.

Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc.

Absolvoval strojní fakultu ČVUT v roce 1960, obor přesná mechanika a optika, a pote zůstal jako pedagogický asistent (výzkum a semináře) na katedře Technická měření (Přístrojová a regulační technika). Vypracoval osnovy mnoha studijních předmětů. Od roku 1990 místopředseda Akademické rady, později Akademického senátu fakulty až do roku 1996. Přednášel i mimo fakultu a dokonce i v zahraničí. Od roku 1986 do současnosti lektor kurzů pneumatiky a elektropneumatiky firmy FESTO. Je zván do komise státních zkoušek. Autor, spoluautor nebo překladatel více než desítky skript, knih a učebnic. Je autorem necele desítky patentů a mnoha posudků vynálezů, oponentních posudků projektů metodik, Czech Made, a více než dvou desítek rozsáhlých oponovaných spoluprací s průmyslem (závěrečné zprávy). Dlouhodobě působil jako člen komise Státního zkušebního ústavu. Působil v Indii ve vedení výstavby automatického řízení kyslíkárny (1978/79) a ve vedení stavby automatického řízení ropovodu (1996). V roce 1977 obdržel Cenu ministra školství za výzkum, v roce 1985 Čestné uznání děkana MFF UK za rozvoj fakulty (odborné práce na regulaci klimatizace fakulty), v roce Cenu rektora ČVUT za učebnici „Základy technické kybernetiky“, v roce 1987 Cenu České matice technické za učebnici „Technické prostředky automatického řízení“, a v roce 1999 ziskal Pamětní Hasovu medaili za rozvoj oboru automatického řízení, informačních systémů a metod tvůrčí práce. V současné době je zastupitelem za Prahu Suchdol.

Ing. Šárka Volešová, Ph. D.

Absolvovala elektrotechnickou fakultu ČVUT v roce 1995, na katedře ekonomiky a řízení energetiky a elektrotechniky, obor spotřeba elektrické energie. Na toto studium navázala doktorandským studiem v oblasti marketingu, kde se především věnovala komunikační politice. Již během studií od roku 1990 se věnuje oblasti marketingu v praxi. Kdy při svých studiích pracovala jako ředitelka veletrhu Amper a vedoucí marketingu veletržní správy. Tyto zkušenosti přenesla do podnikání a od roku 1995 se věnuje přípravě marketingových kampaní pro firmy v oblasti energetiky a elektrotechniky, kde plně využívá svých znalostí v oblasti ekonomie a energetiky. Patří v tomto segmentu trhu mezi přední odborníky. Přednáší na konferencích a dlouhodobě působí jako členka komisí pro výběr nejinovativnějších produktů v elektrotechnickém odvětví. Stále aktivně publikuje práce spojené s marketingem, statistikou a energetikou. Má velmi široký přehled o trhu v oblasti elektrotechniky a energetiky.

PhDr. Monika Kuncová

Vystudovala FF UK, obor historie a český jazyk. Novinářka a publicistka na volné noze. Editorka webových stránek Žena.cz, šéfredaktorka webových stránek Praha levně.

Copyright © 2024 Nakladatelství WIKINA Praha.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.