Jak vydat knihu

Každému autorovi se věnujeme individuálně. Jsme malé nakladatelství a tak dokážeme být neuvěřitelně flexibilní.

Standardem pro nás je, že vaší knize přidělíme ISBN a do knihoven pošleme povinné výtisky vyplývající ze Zákona.

Uvažujete-li o tom, že byste rádi u nás vydali knihu, zahrneme vás následujícími otázkami, abychom si co nejdříve udělali představu o tom, jak bude vypadat finální podoba vašeho díla. Případně nám předem sami napište odpovědi na tyto otázky.

V jakém stádiu je rukopis

Zda je již hotový, nebo ve stádiu rozpracovanosti (tj. kdy předpokládáte dokončení), případně zda teprve uvažujete o tom, že na něm začnete pracovat.
Rukopis již formátujete do výsledného layoutu (vytváříte vlastní sazbu knihy – kdysi označováno termínem Camera-ready), nebo připravujete jen text a další grafiku předpokládáte, že sesadíme u nás v redakci (obrázky, rovnice, tabulky)?
Máte již představu o obálce knihy (jaký motiv bude na obálce)? Potřebujete, aby na obálce bylo např. logo vaše sponzora apod.?

Zaměření knihy

Jaké téma, resp. jaký obor bude kniha pokrývat? Bude to úzce specializovaná kniha pro odborníky nebo pro širší veřejnost?
Jak rozsáhlé bude vaše dílo?
Bude kniha černobílá (levnější) nebo barevná (dražší)? Nebo kombinace? Ekonomickou variantou je, seskupíme-li barevnou přílohu na jedno místo.

Jaká je vaše představa o konečné podobě knihy

Kniha bude tištěná, elektronická nebo obojí?
Nejčastěji se u tištěných knih používá vazba brožovaná V2 (lepená, paperback), vázaná V8 (šitá v tvrdých deskách), šitá V1 (jako sešit), může také být kroužková.
Nejobvyklejší velikost knih je pro tištěné knihy A5 (145 x 205 mm) a B5 (160 x 230 mm).
Elektronické knihy lze šířit elektronicky on-line, nebo na nosičích CD/DVD. Ve formátech PDF, ePub, Mobi (Amazon Kindle).

Počet výtisků

V jakém množství potřebujete knihu vydat? Kusy, desítky kusů, stovky nebo tisíce? Umíme vše. Spolupracujeme s mnoha tiskárnami, od malonákladových až po klasické průmyslové.

Copyright © 2024 Nakladatelství WIKINA Praha.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.